Langzaam maar zeker groeit het bewijs dat vervuilde lucht de impact van Covid-19 verergert. Eerder onderzoek in Europa, de Verenigde Staten (met name dit Harvard-onderzoek) en China zette de wetenschap al op dit spoor.

Luchtvervuiling - en vooral fijnstof - kan leiden tot longontstekingen of ademhalings- en hartziekten, waardoor mensen in het algemeen kwetsbaarder zijn. In die omstandigheden kan een Covid-19-besmetting sneller en heviger toeslaan. Het aantal infecties en ziekenhuisopnames ligt in luchtvervuilde gebieden 10% hoger, het aantal overlijdensgevallen 15%.

Laat één ding duidelijk zijn: de onderzoekers claimen niet dat zij een causaal verband bewezen hebben tussen luchtvervuiling en een grotere impact van het nieuwe coronavirus. Maar ze spreken wel van "overtuigend bewijs" dat luchtvervuiling een sterk bepalende factor is. Dat geldt ook na correctie voor een brede range aan mogelijk verklarende factoren, zoals gemiddelde bevolkingsdichtheid, leeftijd, gezinsgrootte, beroep en obesitas.

Geen 'Big City Effect'
De opvallendste conclusie is dat de impact van luchtvervuiling niet automatisch het grootst is in grote steden. Sterker nog, de wetenschappers stellen dat het 'Big City-effect' juist geen rol speelt. Dat zou betekenen dat een hoge luchtvervuiling simpelweg samenvalt met stadsbevolking die dicht op elkaar woont in (relatief) armoedige omstandigheden waardoor stedelingen vatbaarder zijn voor het virus.

Data over de corona-uitbraak in Nederland gaven de doorslag bij het trekken van die conclusies. De gegevens uit de 355 Nederlandse gemeenten (tot 5 juni 2020) maakten het de onderzoekers mogelijk om fijnmazig in te zoomen op de karakteristieke eigenschappen van iedere regio. In ons land is de luchtvervuiling niet het hoogst in de steden, maar juist in bepaalde regio's op het platteland waar de intensieve veehouderij groot is. Zoals Noord-Brabant, waar de corona-epidemie het eerst en sterkst toesloeg.

"Mij viel het sterke verband op", zegt hoofdauteur Matthew Cole van de University of Birmingham in The Guardian. Het inzicht kan belangrijk zijn bij de aanpak van verdere Covid-19-uitbraken en kan een indicatie zijn van waar de volgende golven het hardst zullen aankomen.

Het onderzoek verschijnt in het peer-reviewed wetenschappelijke tijdschrift Environmental and Resource Economics.
Dit artikel afdrukken