De commissie-Nijpels houdt zich bezig met de toekomst van de intensieve veehouderij. Vanaf de installatie van de commissie was er kritiek op de samenstelling, omdat de veehouderij zelf niet vertegenwoordigd is. "Op verzoek van LTO-voorzitter Albert Jan Maat en commissievoorzitter Ed Nijpels wordt de adviesaanvraag onder de vlag van de Sociaal Economische Raad uitgevoerd", schrijft Boerderij. Dat betekent dat LTO als SER-lid kan aanschuiven bij de commissie.

'Geen herstelingreep'
Volgens staatssecretaris Martijn van Dam is er geen sprake van een 'herstelingreep' in de samenstelling van de commissie en heeft de nieuwe werkwijze ook geen gevolgen voor de opdracht of het tijdspad. Van Dam: "Het gaat er niet om of Jantje of Pietje in de commissie zit, maar het gaat erom dat iedereen gehoord wordt. Dat gebeurt. De leden van de commissie-Nijpels hebben betrokkenheid bij de sector, maar ze hebben geen direct belang, waardoor ze in staat zijn om een een evenwichtig oordeel te geven nadat ze betrokkenen hebben gesproken". Van Dam zei ook bewust gekozen te hebben voor mensen die in eerdere commissies (Van Doorn, Rosenthal) zitting hadden teneinde te voorkomen dat er dingen dubbel gedaan worden.

'Maatschappelijk draagvlak'
"De veehouderij is de economische sector met de meeste maatschappelijke kritiek. Maatschappelijk draagvlak voor de sector is van cruciaal belang voor de toekomst van de veehouderij in Nederland", aldus Van Dam. Anders dan de commissie-Rosenthal, die een oplossing zoekt voor de huidige marktsituatie in de veehouderij, moet de commissie-Nijpels komen met "concrete bruikbare creatieve instrumenten om de verduurzaming van de veehouderij te helpen en te versterken. Er moeten voor bestuurders concrete handvatten of maatregelen uit komen om de duurzaamheidsslag te maken".

De commissie-Nijpels bestaat naast voorzitter Ed Nijpels uit Joszi Smeets (Youth Food Movement), Martin Scholten (Animal Sciences Group), Felix Rottenberg (oud PvdA-voorzitter), Ruud Huirne (Rabobank) en Hans Hoogeveen (ministerie van EZ).

Fotocredits: Ed Nijpels, still, YouTube
Dit artikel afdrukken