LTO-Noord, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB) gaan vanuit één landelijk geluid werken. Wat jaren geleden niet kon, omdat ZLTO te rijk was en zich te sterk voor een integratie naar een landelijke LTO, is daarmee nu toch werkelijkheid geworden. De macht van ZLTO was gebaseerd op intensivering en varkensslachter Vion. Dat blijkt toch niet de weg. Vion is arm en intensivering heeft zijn grenzen in Nederland inmiddels ver overschreden. De integratie zou dan ook het moment moeten zijn waarop een hele generatie oude bestuurders uitstroomt.

GroenLinks durft zelfs ‘een snotneus’ aan de top te zetten. Ik hoop dan ook dat AJK en LTO inzien dat ook zij moeten fuseren
Wat doet het nieuwe LTO met het Agrarisch Jongerenkontakt (AJK). Die integreert toch zeker wel meteen mee? Jongeren apart in een organisatie zetten, is achterhaald.

Ik heb het als agrarische jongere de afgelopen 15 jaar als een weeffout ervaren dat het ‘apart’ georganiseerd was. Agrarische jongeren maakten kennis met besturen door zelf een bestuur te zijn met voorzitter en secretaris van lokaal tot landelijk niveau. Toch zie ik dat jongeren die de overstap maken van AJK naar LTO amper voldoende senioriteit en ervaring hebben om een krachtige persoonlijkheid te zijn richting enerzijds de achterban en anderzijds de politiek en maatschappelijke organisaties. Dat is gemiste kans, Trainees leid je op tussen de seniors, niet in een aparte kolom. GroenLinks durft zelfs ‘een snotneus’ aan de top te zetten. Ik hoop dan ook dat AJK en LTO inzien dat ook zij moeten fuseren.

Jeroen van Buuren kijkt mee vanaf de zijlijn, maar verbaast zich nog regelmatig over de gang van zaken in boeren Nederland. In het voorjaar van 2015 besloot hij het melkveebedrijf thuis niet over te nemen. In augustus 2016 is de gehele boerderij verkocht. Sinds zijn HAS Den Bosch studie (2004) heeft Jeroen een fulltime baan buiten de agrarische sector. Hij realiseert zich terdege dat het hebben van een plan B zijn keuze vergemakkelijkte.
Dit artikel afdrukken