Op BNR bepleit LTO-pluimveevoorzitter Eric Hubers het opheffen van het fokverbod van kuikens om de verspreiding van H5N8 tegen te gaan. Daardoor ontstaan bij met name slachtkuikenhouders lege stallen die de omzet laten wegvallen, terwijl een deel van de bedrijfskosten voor de boeren gewoon doorloopt. De compensatie van € 10 miljoen die gisteren met de pluimveesector is overeengekomen, dekt alleen de directe verliezen bij broederijen en opfokbedrijven, maar geldt niet voor vervolgschades en bedrijfsstilstand verderop in de kipketen.

Hubers zegt op BNR: “We zijn nog teleurgesteld dat we volgende week niet weer kunnen opstarten met het herbevolken van stallen. Aan de ene kant begrijp ik de motivatie wel van de grootste veterinaire baas als het gaat om dierengezondheid: ‘Het is wetenschappelijk nog niet te onderbouwen dat het nu veilig is.’ Daar heb ik enigszins begrip voor, maar aan de andere kant is het zo dat iedere dag die we nu wachten met het herbevolken een gat slaat in de economie van het pluimvee.”

Wantrouwen en sein 'brand meester'
Gisteren werd bekend dat België - tegen de Europese regels in - zijn grenzen sluit voor Nederlandse kippen en kipproducten. Tevens blijken grote bedrijven, zoals o.m. McDonald's, die belangrijke afnemers zijn van Nederlandse kip, op dit moment geen Nederlandse kipproducten te willen inkopen. Zij wijken uit naar het buitenland omdat ze ieder mogelijk risico op associatie met eventueel opduikende griepproblemen willen uitsluiten.
Daarnaast werd vanmorgen bekend dat vogeldierentuin Avifauna in Zuid-Holland in overleg met voedselautoriteit NVWA de poorten sluit om besmettingen te voorkomen. Het vogelpark zou liggen binnen een cirkel van 10 kilometer van een besmet bedrijf.

Te constateren valt dat er een klimaat van onveiligheid en wantrouwen ontstaat. Daarin zal de wens van Hubers moeilijk te vervullen blijken zodat het economische gat van de al veel langer moeizaam draaiende sector vermoedelijk dieper zal worden zolang het sein 'brand meester' niet kan worden gegeven. Wanneer dat sein te verwachten valt is op dit moment nog geheel onzeker.

Fotocredits: Flamingo's, hans s
Dit artikel afdrukken