Maat doet zijn uitspraken in de printeditie van Nieuwe Oogst. Het blad schrijft:

De dalende inkomens in de land- en tuinbouw zijn een voorbode van onzekere tijden. "Niemand weet hoe ingrijpend de husige crisis wordt en hoe lang die gaat duren. Nederlandse boeren en tuinders lenen relatief veel geld, meer dan boeren in de ons omringende landen. In onzekere tijden moeten ze eerder denken aan aflossen dan aan investeren. Want de dalende euro is goed voor de export, maar jaagt ook de inflatie omhoog. Het gevolg is meestal dat de rentestand toeneemt. Daar zijn Nederlandse boeren gevoelig voor."

Maat deed zijn uitspraken naar aanleiding van de analyses die het LEI onlangs publiceerde over de inkomens van Nederlandse boeren en tuinders in 2011.

De meest getroffen agri-ondernemers (tuinbouw, varkenshouders legkippen) schrijven rode cijfers. Het zijn tevens de boeren die de hoogste niveaux aan leningen hebben en nauwelijks onderpand. Als gevoeligheid voor de rentestand voor hen een probleem is, dan is hun onvermogen om op dit moment te kunnen aflossen dat nog meer. Niettemin adviseert het LEI dat boeren zelf een buffer moeten aanleggen om marktfluctuaties te kunnen opvangen.

Voor de Nederlandse boer en tuinder breken spannende tijden aan. In weliswaar nog financiële taal geeft de grootste boerenkoepel aan dat ze moeten bezuinigen terwijl de bodem allang uit de put blijkt gekrabt. Naast de boer zit de bank met het probleem. Die heeft immers toegestaan dat de bodem dieper leek te zitten dan het gat waar de boer thans voor staat.

Fotocredits: LEI
Dit artikel afdrukken