Welke landbouwproducten verdienen steun via het Europese promotiebeleid? Producten die de realisatie van de Green Deal bespoedigen en andere ambities van de EU ondersteunen natuurlijk.

Maar zo simpel als het lijkt, is het niet.

FoodNavigator vroeg stakeholders om hun visie op deze vraag. Joao Onofre, directeur Promotion, Research & Geographical Indications bij de EU, vindt dat duurzaamheid de koers moet blijven bepalen en dat promotiegelden niet meer gericht mogen zijn op versterking van de concurrentiepositie van bedrijven. Klimaatverandering heeft bovendien de hoogste prioriteit, niet de oorlog in Oekraïne, die tot andere kortetermijnkeuzes zou kunnen leiden.

Volgens de Europese consumentenorganisatie SAFE willen consumenten duurzaam en veilig voedsel. Daartoe behoort onder andere biologische landbouw, aldus SAFE. Daar is brancheorganisatie FoodDrinkEurope (FDE) het niet mee eens. Het promotiebeleid zou inclusief moeten blijven en zich niet moeten beperken tot de meest duurzame producten en productie. De steun moet zich volgens FDE laten leiden door de vragen in de markt, niet door een gewenste marktvraag.

Dan de praktijk. Een aanvraag die de EU alvast niet honoreerde, is die van de Green Protein Alliance (GPA), om consumptie van lokaal geteelde plantaardige eiwitten te promoten. Daarentegen wordt wel €38,1 miljoen bestemd voor promotie van vleesproducten.

Ook nationaal is de discussie welk type voedingsmiddelen ontwikkelingssteun verdienen verre van beslecht.

Dit roept de vraag op welke criteria overheden gebruiken bij het toekennen van promotionele steun. Hoe bewust en onderbouwd worden ze gekozen?
Reageer
  • Deel
Druk af