De Nederlandse tuinbouwsector ziet zijn afzetmarkten zienderogen in elkaar storten. Door de coronacrisis viel de toelevering aan de horeca en het buitenland weg. Versproducten zijn niet te bewaren of op een andere manier te verwaarden.

Doordat afzetkanalen direct of indirect geen verse producten meer afnemen, lopen de tuinders 40 tot 95% van hun omzet mis. "De omzetschade loopt al snel op tot ruim 1,2 miljard euro nu de marktontwrichting zeker drie maanden aanhoudt," schrijft netwerkorganisatie Greenports Nederland. De steunmaatregelen van de overheid zijn daar niet op berekend. De sector bepleit dan ook bij minister Schouten van LNV het instellen van een Noodfonds.

De Nederlandse tuinbouw exporteert jaarlijks voor €1,8 miljard. Hoe graag we als consumenten de tuinders ook willen helpen, zoveel vers voedsel gaan we niet opeten met elkaar. De binnenlandse afzetmarkt is simpelweg te klein voor het volume dat de tuinbouwsector produceert.

Supermarkten verkochten de afgelopen weken meer groenten en fruit, maar de verwachting is dat het aanbod gaat verschralen. De transportmogelijkheden zijn beperkter, risicovoller en duurder geworden. Door de lockdowns ontstaan overschotten in het ene land - bijvoorbeeld Spanje - en tekorten in andere landen. Prijsverhogingen zullen onvermijdelijk zijn.
Ned. Dagblad - pakket steunmaatregelen groente en fruit
Reageer
  • Deel
Druk af