Het ministerie van LNV organiseert deze week de derde bijeenkomst van het Codex Comité voor Contaminanten. De bijeenkomst vindt ditmaal plaats in Rotterdam. In het Comité worden internationale veiligheidsnormen vastgesteld voor levensmiddelen en veevoeders. Doel is om de consument te beschermen tegen onveilig voedsel en ook om over de hele wereld de beschikbaarheid te bevorderen van veilige levensmiddelen en veevoeders. Het Codex Comité van Contaminanten maakt deel uit van de Codex Alimentarius Commission van de Verenigde Naties (FAO en WHO).

LNV verwacht ongeveer 175 overheidsdeskundigen uit 68 landen en daarnaast nog eens 25 vertegenwoordigers van internationale maatschappelijke en ondernemersorganisaties.

Het comité zal werken aan de ontwikkeling van normen om giftige stoffen in levensmiddelen en veevoeder zoveel mogelijk te vermijden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het vermijden van acrylamide, een giftige stof die kan ontstaan door roosteren of verhitten van voedingsmiddelen. Ook wordt gekeken naar het verbeteren van productiemethodes om bij het roken van voedingsmiddelen de vorming van giftige teerachtige bijproducten te voorkomen.Ook bepaalde schimmels kunnen gifstoffen afscheiden die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld in noten of koffiebonen. Goede oogst-, opslag- en transportomstandigheden zorgen ervoor dat deze schimmels zich niet vormen.
De internationale Codexnormen hebben geen wetskracht, maar zijn aanbevelingen aan de landen gebaseerd op gedegen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Wel kunnen de Codexnormen door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) worden toegepast bij het oplossen van internationale handelsgeschillen tussen Staten.
Bron: Persbericht LNV
Dit artikel afdrukken