De Provincie Limburg heeft een eerste opzet bekend gemaakt van het 'provinciaal omgevingsplan Limburg'. Het is de eerste keer dat de provincie een 'verordening ruimte' opstelt. In het plan biedt de provincie de veehouderij ruim baan. Er wordt nadrukkelijk ingezet op het laten doorgroeien van bestaande land- en tuinbouwbedrijven, die aan 'kwalitatieve eisen op het gebied van geur, fijnstof, ammoniak en landschappelijke inpassing' zullen moeten voldoen. Landbouwgedeputeerde Patrick van der Broeck in Boerderij: "In 2025 moet elke agrarisch bedrijf een lust zijn voor zijn omgeving. Ik zeg altijd: een mooie varkensstal is niet lelijk."

De ontwikkelingsruimte voor veehouderijen blijft beperkt tot de oude LOG-gebieden. Daarnaast kunnen 'grote veehouderijen zich vestigen op bedrijventerreinen'.
Dit artikel afdrukken