De tuinbouw is een speerpunt van de Nederlands economie. Koning Willem-Alexander noemde afgelopen dinsdag de landbouw- en voedselsector van Nederland als eerste van de hoopgevende elementen die de welvaart van Nederland verder moeten stuwen.

Niettemin rommelt het al vele jaren in de tuinbouw. Foodlog schreef menigmaal over de crisis in de tuinbouw. Pieternel van Velden maakte onlangs een analyse van de jongste stand van zaken. Veel ondernemers staan op de rand van een faillissement. Aanmerkelijk meer dan de helft van alle bedrijven zou in Bijzonder Beheer bij de banken zijn. In politiek Den Haag, bij tuinderskoepel LTO Glaskracht, bij de Rabobank in De Lier (Westland, waar de kern van de Nederlandse tuinbouw is gevestigd) en Utrecht (waar het hoofdkantoor van Rabobank staat) wordt al jaren nagedacht over maatregelen om iets aan die situatie te doen. Die plannen leverden niets op, getuige de huidige stand van zaken.

Marktgericht maken van ondernemerschap
Nu pakt Limburg de zaak van de tuinbouw decentraal op. Bovendien blijkt tuinbouw breder gelezen te moeten worden dan alleen kasteelt. In een gezamenlijk persbericht laten de Limburgse Boeren- en TuindersBond (LLTB) en de provincie weten dat ze starten met aanjaagteams. Die moeten het ondernemerschap van tuinders meer marktgericht maken.
Het probleem van de Nederlandse tuinbouw is zijn focus op veel en nog meer van hetzelfde zo goedkoop mogelijk maken. Dat leidt tot prijsbederf door overaanbod. Daar willen de Limburgers iets aan doen met de aanjaagteams die gezamenlijk de kersverse Versnellingsagenda Limburgse Tuinbouw moeten realiseren.

De Provincie Limburg en de LLTB schrijven:

Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas neemt op verzoek van de provincie Limburg en de LLTB de leiding op zich van de Versnellingsagenda Limburgse Tuinbouw. Vandaag hebben de betrokken partijen dat bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

Kern daarvan is, dat expertteams van binnen en buiten de provincie Limburgse telers gaan ondersteunen in hun streven naar een meer marktgerichte productie en het versterken van hun ondernemerschap. Samen zoeken zij ook naar mogelijkheden om slimmer te werken in de keten van teler tot consument en daarin de positie van tuinders te versterken. Soms staat regelgeving onnodig in de weg. Ook daar gaat het Versnellingsteam mee aan de slag.

Inmiddels zijn op al deze thema’s aanjaagteams al gevormd of in ontwikkeling. Van Rooij: “We willen echt vaart maken met dit project voor de Limburgse tuinbouw, die economisch van groot belang is. De sector is als gevolg van de Ruslandboycot extra kwetsbaar geworden, maar moet op de langere termijn ook los van die boycot nieuwe kansen gaan benutten. Dat gaat niet een twee drie lukken en zal ook niet voor alle ondernemers een oplossing zijn. Ook stoppende tuinders willen we een adequate begeleiding bieden.”

Tuinbouwlijn

Voor tuinders en telers die een beroep willen doen op de Versnellingsagenda is bij de LLTB een centraal meldpunt ingericht: de Tuinbouwlijn, met een afzonderlijk telefoonnummer (0475-381 785) en emailadres (Tuinbouwlijn@lltb.nl ). Het is bedoeld voor alle Limburgse glastuinders, ondernemers in de open teelten, fruittelers, bloemenkwekers, boomkwekers, maar ook voor toeleverende en verwerkende bedrijven. Van Rooij: “De Tuinbouwlijn staat open voor iedereen die mee wil denken en doen. De sector blinkt uit in kennis: delen is vermenigvuldigen. Alle ideeën zijn welkom”. Ondernemers die zich bij de Tuinbouwlijn melden, krijgen een persoonlijk intakegesprek en worden vervolgens doorgeleid naar de juiste expertise binnen of buiten het project.

Vandaag hebben de LLTB en de provincie ook een convenant gesloten met de Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Deze in Den Haag gevestigde organisatie is gespecialiseerd in één op een begeleiding aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, gericht op het vergroten van de succeskans. Namens de Stichting Ondernemersklankbord tekende Sjra Clerkx, regiovoorzitter van het OKB team Limburg, het convenant.

Limburgse Land- en Tuinbouw Loont

De Versnellingsagenda Limburgse tuinbouw is onderdeel van het provinciale programma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont. Doelstelling daarvan is om agrarische ondernemers die duurzaam en met draagvlak in hun omgeving innoveren, alle ruimte te geven. Gedeputeerde Patrick van der Broeck: “De nu overeengekomen Versnellingsagenda Limburgse tuinbouw past naadloos in die ambitie. Niet tegenhouden, maar juist gewenste ontwikkelingen stimuleren en belonen. Handen uit de mouwen en zoeken naar nieuwe perspectieven. De ondernemer is aan zet, wij denken en doen actief mee.”

Ook LLTB-voorzitter Elly Roebroek is blij met deze aanpak. “We moeten echt op zoek naar nieuwe verdienconcepten, naar nieuwe producten en nieuwe markten, ook overigens voor onze traditionele producten als komkommers, paprika's en prei, die van zeer hoge kwaliteit zijn. Afzonderlijke ondernemers ontbreekt het daarvoor vaak aan voldoende slagkracht. In dit project gaan we nu alle mogelijke kennis en ervaring bundelen.”

De Limburgse tuinbouw


De tuinbouw is een belangrijke pijler voor de Limburgse agrarische sector en de Limburgse
economie. De primaire productiesector vormt de drager voor het totale tuinbouwcluster en
levert bestaansrecht voor een scala een bedrijvigheid in toelevering, dienstverlening, afzet,
handel, logistiek en maakindustrie. In totaal telt Limburg bijna 2000 tuinbouwbedrijven, 
verdeeld over tuinbouw in open grond, glastuinbouw, boomkwekerij en fruitteelt.
Naast de primaire productie van voedsel en siergewassen, draagt de tuinbouw bij aan de
 inrichting, het gebruik en de beleving van het platteland voor bewoners en bezoekers.
Het nationale tuinbouwcluster is een grote internationale speler als het gaat om doorvoer en
export van tuinbouwproducten (zowel eindproducten als zaden, uitgangsmaterialen en grow
tech) waaraan Limburg een substantiële bijdrage levert.
Het (Limburgse) tuinbouwcluster staat op een hoog niveau, de primaire sector maakt onderdeel 
uit van een sterk netwerk van verwerkende bedrijven, afzet- en handelsorganisaties maar ook 
opleidingen en onderzoeksinstituten. De sector is een gevestigd begrip op nationale en internationale 
schaal, met Greenport Venlo als een landelijk relevant en beeldbepalend middelpunt.


Fotocredits: vlnr: Roebroek, Van der Broeck, Van Rooij, LLTB/Provincie Limburg
Dit artikel afdrukken