Om hun hypothese te testen gebruikten zij de gegevens van ruim 1.000 proefpersonen die al 45 jaar worden gevolgd.

Op 3-jarige leeftijd werd van alle proefpersonen hun brain health bepaald aan de hand van intelligentie, taalkundige-, motorische-, emotionele- en gedragsvaardigheden. De onderzoekers koppelden deze gegevens aan de loopsnelheid van deze mensen op middelbare leeftijd. Ze ontdekten dat een verminderde brain health op 3-jarige leeftijd zich vertaalt in een langzame loopsnelheid op middelbare leeftijd.

De onderzoekers denken dat het ligt aan achterstand in de ontwikkeling van het neurocognitieve systeem. De proefpersonen hadden op middelbare leeftijd nog steeds een verminderde brain health ten opzichte van de snellere lopers. De langzame loopsnelheid kwam voor onder mensen met slechtere fysieke functies (onder andere een slecht evenwicht en slechte oog-hand coördinatie), een versnelde biologische veroudering, een kleiner hersenvolume en een kleinere cortex.

Deze resultaten lijken aan te tonen aan dat een traag loopje kan wijzen op een versneld verouderingsproces en dat die ontwikkeling al op heel jonge leeftijd individueel bepaald kan worden. Hoofdonderzoeker Line Rasmussen spreekt van een "echt opvallend" onderzoeksresultaat.
Dit artikel afdrukken