De Europese Commissie wil de invoer van van gekloonde levende dieren in de EU niet toestaan, maar wel kloon-sperma, -eicellen of -embryo's. Dat heeft de Tweede Kamer deze week te horen gekregen. De EC stelt verder een 5-jarig verbod voor op het klonen van dieren voor landbouwdieren. 'Ook het op de markt brengen van producten van gekloonde dieren zal worden verboden. Dat geldt niet alleen voor producten die binnen de EU worden geproduceerd, maar ook voor ingevoerde producten', schrijft Boerderij.

Het wel toestaan van kloonsperma e.d. wordt verklaard vanuit de overweging dat een verbod 'het concurrentievermogen van de landbouwsector in de Europese Unie in gevaar kan brengen'. Het kabinet heeft nog geen standpunt ingenomen ten aanzien van het 'reproductiemateriaal van gekloonde dieren', vanuit de verwachting dat daar in Nederland weinig belangstelling voor zal zijn. Immers, 'met de techniek van klonen er geen genetische vooruitgang wordt geboekt, terwijl dat in de fokkerij juist wel de bedoeling is'.
Dit artikel afdrukken