Begin september schreef Vogelaar in boerenblad Nieuwe Oogst:

We zien we de bodemvruchtbaarheid en de organische stof in nagenoeg alle Europese gronden teruglopen. Een rapport over deze materie ligt nog in de EU-laden.

Bij een opbrengst van 16 ton drogestof per hectare voeren we tussen de 140 en 180 kilo stikstof meer af dan we aanvoeren. Bij fosfaat gaat het om 68,6 kilo per hectare aan extra afvoer. Bij 20 ton drogestof per hectare is de afvoer zelfs nog veel groter dan de aanvoer.
Onze gronden verschralen in uitzonderlijk snel tempo. Bodemvruchtbaarheid en -gezondheid en gewasopbrengsten staan onder druk. En dat alleen omdat onderzoekers onderzoek deden op basis van overheidsgeld. Ze werden aangestuurd door begeleidingsgroepen, waarin milieu- en landbouwambtenaren en mensen van milieuorganisaties zaten met maar één doel: minder mest en minder dieren.

Het onderzoek als fundament onder het mestbeleid deugt niet. Een universiteit die dit weet, maar niet doorgeeft, heeft een waardeloos kwaliteitsbeleid.


Een nummer later citeert Jelle Feenstra in hetzelfde blad Vogelaar die nogmaals plastisch duidelijk maakt dat de intensieve teelt in Nederland een veel intensievere bemesting vereist:

,,Uien? Als je de oogstnorm van de overheid erbij pakt, ben je als teler een loser eerste klas. Hier halen we 70 tot 100 ton uien van een hectare, niet 46 ton. Maar op dat soort belachelijke aanvoernormen wordt wel een heel mestbeleid gemaakt.”
Vooral bij gras, maïs, aardappelen en uien zijn er grote verschillen tussen de oogstopbrengsten uit de praktijk en die waarop het mestbeleid is gebaseerd. ,,Dat komt omdat ze aan de onderkant van een oud gemiddelde zitten. Gevolg is dat de bodemvruchtbaarheid en de organische stof in Nederland in snel tempo achteruithollen. Op akkerbouwgronden gebeurt het al volop, maar de graslanden komen er achteraan.”


Wat krijgen we nou, denk je dan als gewone krantenlezer.We hadden toch te veel stront?!? Nee dus. Als je Vogelaar leest, leer je weer denken als een ware Hollandse boer. We hebben veel te weinig beesten. Als je lekker wilt produceren, moet er lekker gescheten worden. De kunstmest raakt op - echt waar! - en al die monden moeten gevoed worden.

Bron: NieuweOogst
Dit artikel afdrukken