Brits onderzoek heeft Legionella-bacteriën aangetoond in tweederde van de onderzochte merken compost. In Australië en Nieuw-Zeeland hebben zich al op compost terug te voeren legionella-infecties voorgedaan.

Hoofdonderzoekster Tara Beattie zegt op BBC News Health: "Hoewel Legionella algemeen voor lijkt te komen in compost, moet toch onderstreept worden dat besmetting van mensen erg zeldzaam is, vooral als je het volume van verkochte en gebruikte compost in aanmerking neemt." Meer onderzoek zal moeten uitwijzen hoe groot het risico is en of er voortaan op compost een waarschuwing voor de gezondheid moet komen.


"But with any potential source of infection precautions should always be taken.
Dit artikel afdrukken