Met het oog op de verkiezingen vond in het World Food Center in Ede gisteravond een landbouwdebat plaats dat werd uitgezonden als webshow. Aan het debat werkten een keur van (aspirant) Kamerleden mee: Cees de Jong (CDA, invaller voor Jaco Geurts), Jan Klink (VVD), Laura Bromet (GroenLinks), Tjeerd de Groot (D66), Caroline van der Plas (BBB), Roelof Bisschop (SGP), Frank Futselaar (SP), Jan Cees Vogelaar (JA21), Joris Thijssen (PvdA), Nynke Koopmans (FvD), Pieter Grinwis (CU) en Barry Madlener (PVV). Het debat werd geleid door Chantal Everaardt en is hier na te kijken en luisteren.

Het was de bedoeling dat het debat niet zou polariseren als een na-effect van de stikstofcrisis die de verhoudingen tussen boeren en overheid en tussen politieke partijen op scherp heeft gezet. Dat lukte uiteindelijk grotendeels volgens Joris Lohman (FoodHub), één van de organisatoren.

Op Agraaf is een verslag van het debat te vinden.

De scherpte in het debat werd gebracht door Roelof Bisschop (SGP) en Jan Cees Vogelaar (ex FvdD, nu Ja21) die zich aan de kant van de boerenbelangen schaarden. Zij maakten duidelijk dat Nederland voor of tegen ruimte voor boeren moet kiezen. Hun eveneens duidelijk argumenterende tegenstrevers bleken Joris Thijssen (Greenpeace, kandidaat Kamerlid voor de PvdA) en Frank Futselaar (SP). Hun keuze legde het accent op een sterk ingekrompen landbouw omdat Nederland in hun optiek in een klimaat- en natuurcrisis verkeert.

Het debat viel vooral op door de aandacht voor krimp bij de blijvende noodzaak tot export en hogere inkomsten voor de boer ondanks een groeiend aantal kostprijsverhogende beperkingen. Het feit dat de Nederlandse landbouw staat tegenover de belangen van de uitdijende steden (1 miljoen extra woningen in de komende 10 jaar), de beperkte beschikbare administratieve milieuruimte en de door het nieuwe kabinet op te lossen CO2- en stikstofdossiers werden door Futselaar en Bisschop het duidelijkst neergezet. Dat er geen sprake is van een keuze, maar van een strijd die politiek beslist moet worden, werd door Futselaar benoemd.

Landbouw Verkiezingen ? Terugblik landbouwverkiezingsdebat ?Voorbij de polarisatie? | Agraaf.nl - Landbouwnieuws voor West-Nederland
Reageer
  • Deel
Druk af