“We hebben een marktgericht landbouwbeleid en de Franse voorstellen om een minimumprijs voor landbouwproducten in te voeren passen niet daarbij”, aldus Phil Hogan bij een bezoek aan de LTO op 9 januari jl. in Den Haag. Daarmee reageerde hij op de plannen van de Franse president Macron en diens minister van Landbouw Stéphane Travert. Zij organiseerden in 2017 de Etats Généraux de l'Alimentation en presenteerden in december de uitkomsten; een plan voor minimumprijzen en het beperken van aanbiedingen bleek daarin een centrale plek te hebben.

Volgens Hogan hebben supermarktketens de laatste decennia geprofiteerd van het ruime aanbod van landbouwproducten. Wel zal hij dit voorjaar komen met een pakket om de positie van de boeren in de voedselketen te verbeteren. Meer transparantie is volgens Hogan noodzakelijk. Maar hij wees erop dat ook in het huidige beleid al mogelijkheden zijn om steun te verlenen aan producentenorganisaties om daarmee de positie van boeren te versterken. “Zowel het Europees Parlement als de Landbouwraad hebben in grote meerderheid gevraagd of we iets aan de machtsverhoudingen in de voedselketen kunnen doen. Het gaat om eerlijke verhoudingen” aldus Hogan. “Binnen Europa moeten dezelfde prijzen gelden.”


Hogan (links) en Marc Calon (voorzitter LTO Nederland)

Het is overigens de vraag of een minimumprijs in Frankrijk gaat werken. Alleen al het bepalen daarvan is lastig, omdat kostprijzen tussen boeren enorm verschillen. In het verleden, toen er nog een Europees prijsbeleid was, werd ook de kostprijs van de meest efficiënte bedrijven als uitgangspunt gehanteerd. Dat betekent dat die Franse minimumprijs waarschijnlijk voor veel boeren te laag zal zijn om hen te laten overleven.
Dit artikel afdrukken