Dat ontdekten onderzoekers van de Amerikaanse Purdue Universiteit.

Christian Krupke, hoogleraar entomologie en co-auteur Elizabeth Long verzamelden gedurende 16 weken stuifmeel van bijenkasten op drie verschillende plekken in de staat Indiana. Ze onderzochten of bijen hun stuifmeel verzamelden uit landbouwgewassen of uit niet-landbouwgewassen en of dat stuifmeel besmet was met pesticiden.

Onverwachte resultaten
Het verzamelde stuifmeel bleek vooral afkomstig te zijn van niet-landbouwgewassen. Het stuifmeel bevatte residuen van zo'n 29 tot 31 chemische stoffen, waaronder ook de veel besproken neonicotinoïden. De onderzoekers zijn verrast door de diversiteit van de aangetroffen pesticiden in het stuifmeel. Ze schrikken bovendien van het feit dat de bijen op deze manier het hele jaar door aan pesticiden blootgesteld blijken te worden.

Veel onderzoek en media-aandacht leggen de nadruk op neonicotinoïden en de schadelijke effecten op bestuivers. Er zijn maar een paar studies die zich gericht hebben op hoe niet-landbouwgewassen bijen blootstellen aan een ander scala van pesticiden en de schadelijkheid daarvan
De meest aangetroffen stoffen bleken pyrethroïden te zijn. Pyrethroïden zijn geen landbouwgif maar worden door particulieren gebruikt om insecten te bestrijden. Ook bevatten de pollensamples residuen van het insecticide DEET. Huiseigenaren en groenbeheerders spelen dus een grotere rol dan gedacht.

Teveel aandacht voor neonicotinoïden
Krupke zegt naar aanleiding van de resultaten: "Veel onderzoek en media-aandacht leggen de nadruk op neonicotinoïden en de schadelijke effecten op bestuivers. Er zijn maar een paar studies die zich gericht hebben op hoe niet-landbouwgewassen bijen blootstellen aan een ander scala van pesticiden en de schadelijkheid daarvan".

Het effect op de bijengezondheid viel buiten de scope van dit onderzoek. Daarom pleit Krupke voor vervolgonderzoek. "Er is nog weinig bekend op welke manier deze diversiteit aan pesticiden met elkaar interacteert en de bijengezondheid beïnvloedt. De giftigheid van bepaalde insecticiden kan bijvoorbeeld toenemen in combinatie met bepaalde fungiciden."

De Nederlandse toxicoloog en bijenexpert Henk Tennekes zegt op Boerderij: "Er is weinig bekend over de risico's van chemische stoffen die buiten de landbouw worden gebruikt. Maar dat kan nooit een reden zijn om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw vrij te pleiten. De leefomgeving wordt daar zwaar mee belast. Het Amerikaanse onderzoek bevestigt dit. Reden te meer eens goed na te denken of we wel goed bezig zijn."
Dit artikel afdrukken