Dijkhuizen ervaart in Nederland een een sterk gevoel tégen intensieve landbouw. Dat stoort hem. Nederland moet de intensieve landbouw niet in de ban doen omdat we er wereldkampioen mee zijn geworden en omdat de mondiale bevolkingsgroei juist een nog intensievere landbouw vereist. Volgens Dijkhuizen is het intensieve landbouw niet alleen het productiefste, maar ook het meest duurzame landbouwsysteem dat er is.

Dijkhuizen benadrukt consistent de boodschap die hij de tegenbeweging in Nederland al jaren voorhoudt: "We moeten straks negen miljard mensen voeden die ook nog eens steeds meer vlees en zuivel willen eten. Dat betekent een verdubbeling van de huidige productie, en dat met de noodzaak om minder grondstoffen en chemische middelen te gebruiken. Dat is een enorme opgave. Alleen de intensieve landbouw kan dat aan. Het geeft per hectare de hoogste opbrengst. Bovendien blijkt steeds meer dat de intensieve methode de minste milieuschade per kilogram product oplevert."

"Nederlandse boeren", zegt Dijkhuizen, "zijn wereldkampioen efficiëntie en duurzaamheid. Wij zijn de Usain Bolt van de voeding. De wereld zal straks lijken op Nederland. Het zal veel moeite kosten om de boodschap aan de mens te brengen dat juist intensieve landbouw het meest duurzaam is. Mijn grote zorg is daarom dat dit systeem wordt afgebroken, terwijl we het wereldwijd zo hard nodig hebben."

Over het wetsvoorstel van GroenLinks dat dieren meer ruimte wil geven om natuurlijk gedrag te vertonen, is Dijkhuizen kort en duidelijk: "Het is goed voor het dierenwelzijn, maar het vraagt meer grond en grondstoffen en het vergroot daarmee de uitstoot van broeikasgassen. Niet echt groen dus."

Fotocredits: Aalt Dijkhuizen, WUR
Dit artikel afdrukken