De Nederlandse bevolking geeft de landbouw een 7,6 als rapportcijfer. TNS Nipo onderzocht in opdracht van het ministerie van Economische zaken de maatschappelijke waardering van de Nederlandse landbouw en visserij. De visserij bleef steken op een 6,9, meldt Boerderij.

De 1000 respondenten hechten belang aan een Nederland dat ook in de toekomst agrarische bedrijven heeft. Ze waarderen het platteland en de agrarische sector, en zijn 'vooral positief omdat boeren hard werken en omdat ze van belang zijn voor de voedselproductie', schrijft Boerderij. "Kritiekpunten hebben te maken met de geringe aandacht voor het milieu en dierenwelzijn en het lage aandeel biologische productie."

Ongeveer 40% van de respondenten zegt 'niet zo bekend te zijn met de agrarische sector'. Zij blijken de sector minder te waarderen dan mensen die zeer goed bekend zijn met de agrarische sector.
Dit artikel afdrukken