Op 18 augustus verscheen het nieuwe plan van aanpak van Public Health England (PHE) om kinderobesitas aan te pakken. Het plan focust voornamelijk op vermindering van het aantal calorieën. Het "inadequate" plan wordt in The Lancet hard onderuit gehaald. The Lancet noemt het depressingly unlikely dat kinderobesitas op korte termijn zal verminderen.

In een editorial bekritiseert The Lancet vage beloftes als "nauw samenwerken met de voedingsindustrie om vrijwillig het aantal calorieën te verminderen" terwijl reclame maken voor ongezonde voeding nog wel is toegestaan. "Wat wordt er gedaan om gezondere voeding te promoten en waar is het lange termijn plan om de omgeving aan te pakken om fysieke activiteit te faciliteren en bevorderen?" vraagt de auteur zich af. Het feit dat de Chief Nutritionist Alison Tedstone van de PHE op de BBC vertelde dat het de taak is om de overheid van bewijs te voorzien en dat de PHE geen beleid mag formuleren of beïnvloeden, noemt The Lancet een ‘lachwekkend passieve positie’, zeker gezien de activiteiten die de PHE in andere gebieden zoals kanker wel onderneemt.

Onlangs maakte de Britse levensmiddelensector duidelijk regulerend beleid van de overheid te willen. Dat deed de handel ook begin 2016 al.
Dit artikel afdrukken