Boeren en tuinders leven in een soort permanente crisis. Alleen incidenteel gaat het even beter. Maar dat is bedrog. De winstgevendheid van kip, varken, eieren, akkerbouw en tuinbouw zijn al verschillende jaren een probleem voor het merendeel van de boeren. Sinds 2015 ligt ook de melkveehouderij - ondanks sterke merkenbedrijven als FrieslandCampina en Cono (Beemsterkaas) - in de ziekenboeg en worden de melkboeren geplaagd door forse milieuwetgeving omdat ze aan productiedrang lijden en niet op de vraag en ecologische draagkracht van het land te letten.

Oninteressant
Hoe dat allemaal zo gekomen is, vinden we in deze draad voor de verandering eens volkomen oninteressant. Dat hebben we op Foodlog immers al vele malen geanalyseerd.

Wat zijn de unieke competenties van ons land waarmee unieke ondernemers op een unieke manier geld kunnen verdienen in de wereld van 2030?
Omdat we in ons land en in Europa weinig denken vanuit de lange termijn, proberen we in de Kwestie Hoe verdienen NL boeren en tuinders hun brood in 2030? tegenwicht te bieden.

Terugdenken vanuit 2030 in 5 deelvragen
Wat zijn de unieke competenties van ons land waarmee unieke ondernemers op een unieke manier geld kunnen verdienen in de wereld van 2030? Dat is de hoofdvraag, die we onderverdelen in 5 deelvragen:

1. welke trends bepalen de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in de komende 2 decennia?
2. hoe worden die trends beïnvloed door geopolitieke ontwikkelingen en verschuivingen in macht en rijkdom in de wereld?
3. welke hen uniek makende marktkansen zien ondernemende boeren voor hun bedrijven of vaardigheden?
4. welke hen uniek makende marktkansen zijn er voor niet-boerenbedrijven die in Nederland boerenbedrijven overnemen of Nederlandse boeren in dienst nemen?
5. wat hebben de ondernemers uit 3 en 4 nodig (van financiers, overheden, ketenpartners, kennispartners of ...) om die kansen waar te maken en wat zijn hun risico's?

Tot de laatste week van februari behandelen we hier wekelijks 1 vraag. Op 1 maart hebben we het er samen met de boeren van LTO in Zuid-Holland en hun genodigden live over in de Broodfabriek in Rijswijk.
Op 11 februari vormen de resultaten tot zover bovendien input voor een gesprek met staatssecretaris Martijn van Dam.

Sponsors van deze Kwestie zijn LTO Noord Fondsen en de 5 Groene Hogescholen van ons land (InHolland, CAH Dronten, Vilentum, Van Hall Larenstein en HAS Hogeschool).

De eerste vraag: welke trends leiden naar 2030?
We beginnen uiteraard met de eerste vraag: welke trends bepalen de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in de komende 2 decennia?. Je kunt je antwoord hier geven of onder het openingsartikel van deze eerste Kwestie van 2016. Klik even door. Daar vind je ook het dossier dat we gedurende vele jaren hebben opgebouwd om er beter over na te kunnen denken - nu, anno 2016, met die sprong naar 2030 van waaruit we tenminste fatsoenlijk terug kunnen denken naar vandaag.

Fotocredits: met twee benen op de grond, Werktuigendagen Oudenaarde
Dit artikel afdrukken