Dit blijkt uit een studie van de European Food Information Council. Zij onderzochten 2.034 producten in Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, Slovenië en Spanje. Uit ieder land verzamelden de onderzoekers zo’n 400 uiteenlopende producten (eten en drinken) en analyseerden ze op de aanwezigheid van claims. Claims als ‘biologisch’, ‘natuurlijk’ of ‘halal’ tellen niet mee, omdat ze niet verwijzen naar de samenstelling van het product.

Claims
Uit de analyse bleek dat de Britten de meeste claims vermelden; 35% van hun geteste producten bevatten een claim. Duitsers gebruiken de minste claims; slechts 16% van de producten heeft een claim. In totaal is 64% van de claims gericht op voedingswaarde, 29% op gezondheid en gaat 8% over ingrediënten die bevorderend zouden zijn voor de gezondheid. Vaak staan er meerdere claims op een verpakking vermeld. Wanneer een verpakking claims vermeldt, zijn dat er gemiddeld 2,6. Het hoogste aantal claims op 1 product was 17, op babyvoeding in Spanje en Duitsland.

Nederland
In Nederland bevat 25% van de producten een claim. Van deze claims gaat 64% over voedingswaarde, 30,5% over gezondheid en 0,05% zijn claims die de gezondheidseffecten van een ingrediënt benadrukken. Van de claims is 21% symbolisch; dergelijke logo's geven niet de samenstelling aan, maar zeggen de consument 'dit product is goed/beter voor je gezondheid'. Dat vooral komt door het gebruik van het Vinkje. Vergeleken met de andere landen gebruikt Nederland verreweg de meeste symbolische claims; op 12% van de onderzochte producten is een symbolisch logo terug te vinden, ten opzichte van 3-4% in de andere landen.

Voedingswaarde
De claims die zich in de vijf landen richtten op voedingswaarden, gingen in bijna alle gevallen (92%) over het bevatten van een bepaald nutriënt. In 1 op de 3 gevallen betreft dit vitamines en mineralen. Hierbij werden vitamine C en calcium het meest genoemd. Een kwart van de claims over voedingswaarde noemt vet, 12% suiker en 9% vezels.

Gezondheid
In de vijf onderzochte landen had 29% van de claims betrekking op de invloed op de gezondheid. Hiervan gaat 36% over een ingrediënt dat niet nader gespecificeerd is (bijvoorbeeld ‘Complete voeding voor optimale groei’) en 21% naar de invloed van het hele product (‘Cholesterolverlagend’).

Er zijn nauwelijks claims over het verminderen van het risico op ziektes (van 0,2% in Nederland tot 1% in Groot-Brittannië). Hetzelfde geldt voor claims die pretenderen dat een product beter is voor de ontwikkeling van kinderen (0% in Nederland tot 1,3% in Duitsland).

Regelgeving
Producten mogen niet zomaar een voedingsclaim vermelden, maar zijn hiervoor gebonden aan regels, zoals vastgesteld door de NVWA en de EFSA.

Fotocredits: 'Flintstones kids vitamins', Mike Mozart.
Dit artikel afdrukken