De mogelijke verbeteringen die AI kan brengen in de supermarktwereld zijn talrijk.

Het doel van AI is om computersystemen in staat te stellen menselijke taken uit te voeren. Denk aan spraakherkenning, beeldherkenning, natuurlijke taalverwerking en besluitvorming. Door middel van gegevensanalyse en voorspellende modellen kan AI helpen bij het identificeren van patronen, het voorspellen van vraag en het optimaliseren van operationele beslissingen.

Personeelskosten
Een belangrijk toepassingsgebied van AI in winkels en hun belevering is het optimaliseren van personeelskosten. Door processen te automatiseren, zijn minder medewerkers nodig. Dat is met name relevant voor kleine supermarkten in afgelegen gebieden waar de rendabiliteit zwaar onder druk staat omdat het aantal klanten beperkt is en menselijk personeel al snel te veel uren moet maken die niet door omzet gedekt worden. Met behulp van AI-gestuurde automatisering kunnen zulke vestigingen efficiënt blijven functioneren met een beperkt aantal medewerkers, zodat ze hun lokale gemeenschap toch kunnen blijven bedienen en de toegankelijkheid van essentiële voorzieningen waarborgen.

Optimaliseren voorraadbeheer
Operationele processen in supermarkten zijn een tweede gebied waar AI aanzienlijke verbetering kan brengen. Voorraadbeheer is een cruciale factor voor een efficiënte bedrijfsvoering. Door geavanceerde algoritmen en voorspellende modellen kan AI helpen bij het identificeren van trends, het voorspellen van vraagpatronen en het optimaliseren van voorraadniveaus op winkelniveau. Dat kan verspilling en het aanhouden van te grote voorraden ('overstock') terugdringen. Zo kunnen supermarkten efficiënter opereren tegen lagere kosten.

Natuurlijk is het van groot belang om de uitdagingen en ethische vraagstukken verantwoord aan te pakken, zodat AI ieders belangen dient
Klantenservice
Verbeterde klantenservice is een derde domein. Geavanceerde AI-systemen kunnen worden ingezet om klantvragen en -verzoeken snel en nauwkeurig af te handelen. Met behulp van natuurlijke taalverwerking en machine learning kunnen chatbots en virtuele assistenten een naadloze interactie met klanten bieden. De robotsystemen begrijpen complexe vragen van klanten en kunnen hen relevante en soms betere antwoorden geven dan een mens. Dit verhoogt de efficiëntie van de klantenservice en verbetert de algehele winkelervaring.

Gepersonaliseerde aanbiedingen
Een ander veelbelovend toepassingsgebied van AI is het personaliseren van marketing en aanbiedingen in supermarkten. Door middel van gegevensanalyse en machine learning-algoritmen kan AI inzicht verschaffen in individuele klantvoorkeuren en koopgedrag. Op basis hiervan kunnen retailers gerichte aanbiedingen en aanbevelingen doen. Dat verhoogt de relevantie en effectiviteit van hun marketinginspanningen. Dat kan vervolgens leiden tot een verbeterde klantloyaliteit en een hogere omzet voor supermarkten.

Het is belangrijk om de mogelijke uitdagingen en ethische vraagstukken rondom AI in de supermarktsector te erkennen. Privacy, gegevensbeveiliging en transparantie zijn cruciale aspecten bij het verantwoord implementeren van AI. Het is essentieel dat de implementatie van AI-systemen in lijn is met wet- en regelgeving en dat er zorgvuldige afwegingen worden gemaakt met betrekking tot consumentenbescherming en ethiek.

Persoonlijk voordelen in plaats van ontmenselijking
Waar de een AI ziet als de ontmenselijking van de samenleving, denk ik juist dat Kunstmatige Intelligentie supermarkten een breed scala aan denkbare en juist heel persoonlijke voordelen kan brengen. Ze variëren van de harde kant - kostenoptimalisatie en efficiëntere operationele processen- tot de zachte, waaronder ik versta verbeterde klantenservice en gepersonaliseerde aandacht en marketing. Strategische inzet van AI-systemen stelt supermarkten in staat om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van consumenten en een concurrentievoordeel te behouden in een steeds veranderende markt. En natuurlijk is het van groot belang om de uitdagingen en ethische vraagstukken verantwoord aan te pakken, zodat AI ieders belangen dient.

Het Financieele Dagblad bracht recent een aantal verhalen over AI-toepassingen in winkels. Waaronder die van ijssalon De IJsmaker in Rotterdam en een PLUS-ondernemer uit Leiden.

IJsverkoper Adnan Bourich uit Rotterdam verkoopt op dinsdag meer rum-rozijnenijs in zijn winkel. Hij gebruikt AI-technologie om vraag te voorspellen en voorkomt verspilling. Het systeem koppelt verkoopdata aan gebouwen in de buurt en ontdekte dat na staaroperaties in het nabijgelegen Oogziekenhuis mensen graag ijs eten. Bourich plaatste bestelzuilen in zijn winkels en gebruikt weerinformatie van de Buienradar-app om zijn personele bezetting en ijsvoorraad te beheren. Binnenkort kunnen klanten thuis hun ijsvoorkeur invoeren om wachttijden te verminderen.

De Leidse supermarktwinkelier Pieter Hooijschuur gebruikt zelflerende software op beveiligingscamera's in zijn winkel om winkeldieven te betrappen. Het systeem alarmeert bij verdachte situaties, maar heeft nog moeite met het herkennen van klanten die producten scannen en in hun tas stoppen. Desondanks heeft het al veel gauwdieven kunnen laten oppakken. De ondernemer hoopt dat dit afschrikwekkend werkt en wil diefstal in zijn winkel voorkomen. Wie betrapt wordt, moet €180 schadevergoeding betalen aan de winkelier.
Dit artikel afdrukken