De Groningse Professor Frits Muskiet en 3 mede-auteurs bekritiseren in een wetenschappelijk artikel dat werd gepubliceerd in het Nederlands Klinisch Chemisch Tijdschrift voor Laboratoriumgeneeskunde de normen die de Nederlandse Gezondheidsraad heeft vastgesteld voor gewenste status van vitamine D. De normen zijn van belang omdat daarop suppletie-adviezen worden gebaseerd voor Nederlandse artsen.

Muskiet en zijn collega-onderzoekers achten de normen die de Gezondheidsraad heeft vastgesteld te laag en ongewenst voor onder meer de ontwikkeling van borstgevoede kinderen. Zij stellen artsen voor de normen van de Gezondheidsraad naast zich neer te leggen en te kiezen voor aansluiting bij hogere Amerikaanse en Duitse streefwaarden.
Dit artikel afdrukken