Barack Obama komt met voor de VS voor de VS ongehoord ambitieuze maatregelen om de uitstoot van fossiele emissies te reduceren. Een en ander terwijl zijn land vol inzet op fracking en teerzand om op het gebied van industriële productie competitief te blijven, met mogelijk heel vervelende gevolgen voor de vervuiling van het grondwater en de landbouw.

De oplossing voor Obama ligt in het reduceren van de vervuilende uitstoot van koolgestookte centrales (-30%). Maar zelfs daar liggen, zoals de Washington Post aangeeft, zijn eigen democratische partijgenoten dwars. Wie de prijzen van energie laag wil houden en van energie leeft, heeft het lastig met deze draai die energie in de VS duurder gaat maken én daardoor de macht en controle over het land op het spel zet.

Een beter klimaat is niet eenvoudig voor de VS. Zelfs niet als je Obama heet en je de weg naar kolen durft af te sluiten als een offer voor nog erger.
Dit artikel afdrukken