Bij de eerste bespreking van de nieuwe meerjarenbegroting voor de EU, kwam de kritiek uit alle hoeken, schrijft het FD. Begin deze maand legde EU-commissaris voor begrotingszaken Günther Oettinger een begrotingsvoorstel voor de periode 2021-2027 op tafel, waarin onder meer de landbouwuitgaven met 5% zullen dalen.
Een meerderheid van de EU-lidstaten verzet zich fel tegen de voorstellen van Oettinger. Dat bleek bij de eerste, ruim 3 uur durende "beschietingen". Een meerderheid van de lidstaten, waaronder bijvoorbeeld Polen, Tsjechië en Slovenië maar ook grote agrarische landen als Frankrijk en Spanje zijn tegen de kortingen op het landbouwbudget.

De Nederlandse kritiek richtte zich met name op het voornemen om ondanks het vertrek van Groot-Brittannië de EU-begroting op een gelijk niveau te houden. Een kleinere EU rechtvaardigt een kleinere begroting. Oettinger stelt juist voor op een gelijk niveau te blijven en voor nieuwe prioriteiten te kiezen: versterking van de buitengrenzen, veiligheid, innovatie en klimaatbeleid te financieren. De financiering daarvan moet komen uit het afschaffen van de kortingen die lidstaten op hun bijdrage genieten. Voor Nederland ligt dat gevoelig omdat ons land hecht aan zijn korting van €1,5 miljard. Ons land betaalt meer aan het EU budget dan het terugontvangt en heeft om die reden tot op heden recht op een korting.
De Nederlandse positie geniet weinig steun in de EU. Alleen Denemarken, Zweden, Finland, Oostenrijk en Cyprus steunen het Haagse standpunt dat bij een kleinere EU zonder de Britten een kleinere begroting hoort. Ook maken andere landen weinig bezwaar tegen het geleidelijk afschaffen van kortingen.
Het Financieele Dagblad - Veel EU-landen verzetten zich tegen bezuinigingen op landbouw
Reageer
  • Deel
Druk af