De Kring-Loop is een initiatief van verschillende organisaties waaronder Natuurmonumenten, Greenpeace en Urgenda. Zij ontwikkelden samen een pakket maatregelen om de transitie naar kringlooplandbouw te versnellen. Niet alleen om de natuur te herstellen maar ook om zorg te dragen voor duurzame landbouw, een beter klimaat en een schonere leefomgeving.

Het wandelen begint bij Hoeve Biesland waar minister Schouten in 2018 haar landbouwvisie lanceerde. De initiatiefnemers steunen deze visie maar zijn van mening dat er tot nu toe geen geschikte oplossingen zijn om de intensiteit van onze landbouw te verminderen. Zij doen daarom een voorstel voor de lange termijn, met concrete stappen die vandaag al kunnen worden gezet.

De initiatiefnemers lopen samen met hun achterban naar Den Haag. Daar vragen zij Den Haag om vol in te zetten op de overgang naar kringlooplandbouw. "Een consistent beleid vanuit het Kabinet is nu nodig, want op dezelfde voet doorgaan heeft onvermijdelijk tot gevolg dat problemen de kop op blijven steken en telkens opnieuw ontaarden in crises. Met alle juridische, ecologische, economische en maatschappelijke gevolgen van dien”, zeggen de initiatiefnemers.

Tijdens de Kring-Loop komen inspirerende mensen aan het woord die 'de weg vooruit' alvast schetsen. Boeren die kennis hebben van kringlooplandbouw, burgers die de transitie steunen, bankiers die financieren en organisaties en individuen die graag met boeren willen samenwerken om de biodiversiteit te beschermen.

De loop is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is (in de transitie naar) kringlooplandbouw. Voor meer informatie kijk je op de website.

De Kring-Loop is een landelijk gedragen initiatief van: Kening fan ‘e Greide, Symphony of Soils, De Natuur- en Milieufederaties, Urgenda, Natuurmonumenten, Landschappen NL, Greenpeace, Caring Farmers, Transitie Coalitie Voedsel, Netwerk Grondig, Wereld Natuur Fonds, CSA Netwerk Nederland, Circulair Friesland, Netwerk Natuur-Inclusieve Landbouw, Toekomstboeren, It Fryske Gea, TAPPC, Bionext, de Friese Voedselbeweging, Voedsel Anders, Herenboeren, Team Ecosys, Netwerk ter bevordering van biocyclische veganlandbouw, Het Groninger Landschap, Stichting Voedselbosbouw, Avalon, Stichting Drechtstadsboer, de Nieuwe Boerenraad en de Vogelbescherming.

Informatie
Datum: 14 januari 2019
Tijd: 9:30-13:30
Prijs: Gratis
Locatie: Hoeve Biesland, Bieslandse weg 1, Delfgauw

Draag bij aan de organisatiekosten van de Kring-Loop en doneer via deze link.
Dit artikel afdrukken