In 80% van de geteste vlees- en zuivelproducten werd plastic aangetroffen.

De onderzoekers keken niet alleen naar het eindproduct, maar namen ook het voer dat varkens en koeien aten onder de loep. Voer is immers een logische mogelijke aanvoerroute voor het plastic in vlees en melk. In de steekproef werd in alle twaalf onderzochte monsters van voederpellets en versnipperd voer plastics aangetroffen.

Hoe kan dat daar terecht komen?

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation, gaf een toelichting in het NOS Radio 1 journaal. Ze noemt als mogelijke reden dat plastic niet voldoende verwijderd wordt bij de verwerking van restpartijen voedsel uit supermarkten.

Als dat zo is, zou plastic om een oud brood, een verpakking met geplette koekjes of een Marsreep (varkens eten alles, aldus Westerbos) in droogvoer terecht kunnen komen en daarna in de voerbakken van onze veestapel. Het zou ook kunnen liggen aan het zakje van gesneden sla of dat cellofaantje om de te oud geworden broccoli dat naar de koeien ging.

Creditcard per dag mag
Om hoeveel plastic in voer gaat het dan en zijn de voerbedrijven in overtreding? De steekproef vond niet meer dan de 0,15% vervuiling die de NVWA tolereert. Omgerekend betekent dat volgens Westerbos dat een varken dagelijks een creditkaart aan plastic per dag mag binnenkrijgen, maar daar - blijkens de steekproef - heel ver onder zit. De Plastic Soup Foundation vindt dat erg veel en wil meteen naar een zero tolerance beleid wat betreft de Europese Verordening voor Diervoeding 767/2009; die verbiedt de toevoeging van ‘verpakkingen en delen van verpakkingen afkomstig van het gebruik van producten van de voedingsmiddelenindustrie’.

In hooi en gras werd helemaal geen plastic aangetroffen. Naast het plastic in droogvoer zou ook plastic uit lucht en water verantwoordelijk kunnen zijn voor de aangetroffen plastics in vlees- en zuivelproducten. Die mogelijkheid werd niet onderzocht. Als er plastic in droogvoer zit, komt overigens het meeste (de grotere delen) in de ontlasting terecht. Alleen de beruchte micro- en nanoplastics, die celmembranen kunnen passeren, komen in vlees en melk terecht.

Niet verrast
Westerbos is niet verbaasd door de uitkomst van de steekproef. De stichting had al signalen gekregen, onder andere van een klokkenluider uit de Verenigde Staten. Ook uit een proef bij een boer in Engeland bleek dat er plastics in zijn voer en in het vlees en de melk van zijn dieren zaten.

Eco-toxicoloog Dr Heather Leslie, co-auteur van de studie duidt haar werk als volgt: “Dieren zijn in hun leefomgeving blootgesteld aan plasticdeeltjes en ze zijn in staat om ten minste een deel van die deeltjes te absorberen. Deze studie zou een aansporing moeten zijn om de volledige omvang van de blootstelling en de eventuele risico’s die daarmee gepaard gaan, verder te onderzoeken.”
Dit artikel afdrukken