Vier miljard mensen (twee derde van de wereldpopulatie) blijken te kampen met ernstige watertekorten. Eerdere schattingen bedroegen twee tot drie miljard mensen. Dit verschil komt doordat eerdere schattingen geen rekening hielden met seizoenschommelingen maar keken naar waterbeschikbaarheid op jaarbasis. Arjan Hoekstra, hoogleraar watermanagement aan de Universiteit Twente, komt met de nieuwe schattingen naar buiten in Science Advances. Met ernstig watertekort bedoelt Hoekstra het dalen van grondwaterstanden en het opdrogen van meren. Wanneer het waterverbruik veel hoger is dan duurzaam en verstandig is, wordt gesproken van ernstige waterschaarste.

Hoekstra’s onderzoeksgroep heeft als eerste onderzoeksgroep ter wereld de watervoetafdruk van de mensheid van maand tot maand berekend en deze vergeleken met de maandelijkse waterbeschikbaarheid. Deze maandelijkse benadering houdt rekening met door seizoensinvloeden veroorzaakte schommelingen, zoals bijvoorbeeld een watertekort in het droge seizoen en overstromingen in het natte. Bij een jaarlijkse benadering worden problemen van waterschaarste niet altijd zichtbaar.

Uit de resultaten bleek dat 4 miljard mensen meer dan één maand per jaar te kampen hebben met ernstige waterschaarste. Tussen de 1,8 en 2,9 miljard mensen hebben tussen de 4 tot 6 maanden per jaar een ernstige watertekort. Een half miljard mensen hebben jaarrond te kampen met ernstige waterschaarste. De grootste probleemgebieden zijn China, India, Mexico, het westen van de VS, noord- en zuid Afrika, zuidelijk Europa, het Midden-Oosten en Australië.
Het World Economic Forum plaatste mondiale watercrises al in de top-3 van wereldproblemen samen met klimaatverandering en terrorisme. Bij waterschaarste wordt landbouw vaak het eerst getroffen en komt voedselzekerheid in gevaar. De industrie en drinkwatervoorziening komen pas later in de problemen.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - Ernstige waterschaarste treft vier miljard mensen - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af