Volgens een nieuw rapport van het Rathenau Instituut, Digitalisering van dieren, ligt de toekomst van de Nederlandse veehouderij in Precision Livestock farming. "Met GPS en geautomatiseerde monitoringsystemen kunnen akkers tot op de vierkante meter in beeld worden gebracht en beploegd, bemest en – waar nodig – bespoten. In de veehouderij kunnen varkens, koeien en kippen met sensoren en camerabeelden worden gemonitord op groei, vruchtbaarheid en ziekte. Zo kunnen voer en antibiotica worden afgestemd op de behoeften van het individuele dier", schrijft directeur Melanie Peters in de inleiding.

'Smart farming' maakt het mogelijk dat de boer nauwgezet de gezondheid, de vruchtbaarheid en het afwijkend gedrag van de koeien in de gaten kan houden. De gegevens die hij verzamelt, geven niet alleen inzicht in de eigen bedrijfsvoering, maar zorgen ook voor vergaande transparantie in de keten. Afnemers kunnen ook hun voordeel doen met het inzicht, zo wil bijvoorbeeld McDonald's nu al weten hoe het staat met de gezondheid van de koeien waar ze hamburgers van maken.
Het werk van de veehouder zal waarschijnlijk drastisch veranderen: meer datamanagen en minder contact met de dieren, verdere schaalvergroting en een veranderende positie van de boer als informatieschakel in een lange keten. Daar tegenover staan mogelijke voordelen als hogere opbrengsten, verduurzaming en meer aandacht voor dierenwelzijn.

"Smart farming behelst niet één bepaalde set van technische hulpmiddelen en is niet slechts op één bepaalde praktijk van toepassing. Afhankelijk van de bedrijfseconomische context en de doelen die de veehouder zich stelt, krijgt het anders gestalte. Het kan worden ingezet voor massaproductie, maar ook voor productie voor een nichemarkt, zoals biologisch vlees uit de regio", schrijft directeur Melanie Peters in de inleiding. Het rapport is bedoeld als een 'verkenning'. De te beantwoorden vraag is uiteraard 'hoe de digitale innovatie door de agrarische sector wordt opgepakt', en welke gevolgen dit gaat hebben voor de wijze waarop ons voedsel wordt geproduceerd.
Het Financieele Dagblad - Zelfs de koe wordt gekoppeld aan het internet
Reageer
  • Deel
Druk af