Volgens een studie naar het biomassapotentieel in Nederland zou Nederland in de toekomst 6 miljard kubieke meter groengas uit zeewier kunnen halen. Zeewier is als biomassa voor energieopwekking nog onderbenut, maar zou veel potentieel bieden. Zeewier is eiwit- en nutriëntenrijk en de teelt conflicteert niet met voedselgewassen. Ook is er voldoende ruimte om zeewier te verbouwen, bijvoorbeeld tussen de windmolenparken op zee. Op termijn zou een kwart van de energieproductie uit biomassa uit zeewier gehaald kunnen worden, zegt onderzoeker Harm Vlap in het FD. Inmiddels bestaan studies die laten zien dat het gebruik van biomassa afkomstig van land (met name hout) ronduit onduurzaam is. Een groep hoogleraren, waaronder voedingsprofessor en chemicus Martijn Katan verzette zich tegen subsidieregelingen voor het gebruik van biomassa als energiebron. Katan legde op zijn website uit waarom hergebruik van biomassa als brandstof onverstandig is. Mogelijk gelden soortgelijke argumenten voor biomassa uit zee.
Het Financieele Dagblad - Voor energie uit biomassa moet onder het wateroppervlak worden gezocht
Reageer
  • Deel
Druk af