90% van alle visproducten van het AH huismerk draagt een duurzaamheidskeurmerk. Dat resultaat bereikten het Wereld Natuur Fonds en Albert Heijn in hun 4-jarig partnerschap, dat in zijn huidige vorm afloopt. Verder is met de verduurzaming van palmolie, soja en papier in de AH eigen merkproducten forse vooruitgang geboekt.

"Tijdens het partnerschap hebben WNF en Albert Heijn hun kennis over natuurbescherming en over klant en de keten gecombineerd om de hele markt te bewegen richting duurzamere productie. Zo is de leverancier van kweekzalm overgestapt op ASC-certificering. Dat keurmerk garandeert onder meer dat vervuiling door kwekerijen in zee en het gebruik van antibiotica fors worden teruggedrongen. Voor wild gevangen vis is Albert Heijn al vrijwel helemaal overgestapt op het MSC-keurmerk. Een beperkt aantal producten is nog niet met MSC-keurmerk beschikbaar, zoals makreel en Noordzeegarnalen. [..] Verder heeft Albert Heijn een groot deel van de eigen merk hout- en papierproducten FSC-gecertificeerd. Het FSC-keurmerk garandeert dat houtkap voldoet aan strenge regels voor natuurbehoud en welzijn van de lokale bevolking. Ook het magazine Allerhande, dat maandelijks verschijnt in een oplage van twee miljoen exemplaren, wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. Daarnaast koopt Albert Heijn uitsluitend verantwoorde palmolie en soja in waarvoor geen waardevol bos is gekapt. Palmolie zit in veel consumentenproducten, zoals margarine, koekjes, chips, brood en chocola. Soja wordt voornamelijk verwerkt in veevoer voor de productie van vlees, eieren en zuivel. Voor soja heeft Albert Heijn internationaal een voortrekkersrol gespeeld in het aanjagen van de retailsector, onder meer door het voorzitterschap van de Consumer Goods Forum Soy group", meldt het persbericht.

Beide partijen kijken met tevredenheid terug op het partnerschap van de afgelopen jaren. Het heeft van Albert Heijn de Nederlandse koploper in assortimentsverduurzaming gemaakt. "Albert Heijn werkt al jaren aan het stap voor stap verduurzamen van het eigen merk assortiment, omdat we het belangrijk vinden om de klant ook een duurzamer alternatief te bieden", zegt Wouter Kolk, algemeen directeur van Albert Heijn. "Onze samenwerking met het WNF heeft ons naast natuurkennis versnelling opgeleverd, doordat we gezamenlijke concrete doelen hadden bepaald."
WNF-directeur Johan van de Gronden onderstreept het belang van 'nu doorpakken', niet alleen voor de resterende visproducten en vergroting van het aandeel traceerbare palmolie bij AH, maar ook door andere supermarktconcerns en levensmiddelenfabrikanten tot betekenisvolle maatregelen te brengen. "We kunnen niet langer tropische bossen verwoesten en oceanen blijven leegvissen voor onze dagelijkse consumptie", vult hij aan.

Hoe de voortzetting van de samenwerking vorm gaat krijgen, onderzoeken WNF en Albert Heijn nog.
WNF - WNF en Albert Heijn bereiken mijlpaal met verduurzaming visproducten
Reageer
  • Deel
Druk af