In 2016 gingen bijna 17% minder bedrijven failliet dan in 2015, meldt het CBS. In 2016 zijn in totaal 4.396 bedrijven en instellingen failliet verklaard. In 2013 bereikte het aantal faillissementen een piek van 8.376. Sindsdien daalt het aantal faillissementen gestaag, in lijn met het economisch herstel in Nederland. In de landbouw, bosbouw en visserij gingen in 2016 47 bedrijven failliet, in 2015 waren dat er 74 en in het 'piekjaar' 2013 153. Het betrof "12 veehouderijbedrijven (voornamelijk varkens en pluimvee), 1 akkerbouwbedrijf, 19 bedrijven in de tuinbouw, 13 dienstverlenende bedrijven", meldt Boerderij.
Boerderij - Minst aantal faillissementen sinds 2008
Reageer
  • Deel
Druk af