Dit zou blijken uit de jaarlijkse rapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland, meldt het AD. Uit de Waterkwaliteitsrapportage over 2016 blijkt dat er niet minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen (stikstof en fosfaat) in de Westlandse en Delftse sloten zit. Kroos en (blauw)algen tieren welig. In de glastuinbouwgebieden werd vorig jaar van 21 bestrijdingsmiddelen de norm overschreden. Het waterschap, de Westlandse gemeenten en LTO Glaskracht werken nauw samen om het waterbewustzijn en waterbewust ondernemen in de tuinbouw te intensiveren, meldt Nieuwe Oogst.
AD - Water is nog altijd veel te vies
Reageer
  • Deel
Druk af