Een team van Amerikaanse economen en ecologen ontwikkelde een model waarmee voor het eerst een prijskaartje aan biodiversiteit gehangen kan worden. Het team keek naar de koolstofopname van stukjes grasland met een oplopende mate van biodiversiteit. “Een waarde als schoonheid is lastig te kwantificeren. Biodiversiteit zorgt ook voor koolstofopname. Dat is op basis van de wereldmarkt van koolstof te beprijzen,” aldus hoofdonderzoeker Amy Ando, milieu-econoom. Het onderzoek liet zien dat iedere extra plantensoort zorgt voor meer koolstofopname maar dat de stijging het grootst is in soortarme gebiedjes. Dat meldt Science Daily.
ScienceDaily
Reageer
  • Deel
Druk af