De EU heeft in zijn onderhandelingen met de VS over het vrijhandelsverdrag TTIP niet gevraagd om aan haar eigen (hogere) dierenwelzijnseisen vast te houden. Bij de VVD stuit dat beleid inmiddels op bezwaren. VVD-Europarlementariër Hans van Baalen zegt dat als er niet toch hogere welzijnseisen in het verdrag komen, zijn fractie zal vragen om importheffingen voor Amerikaans vlees. Van Baalen doet zijn uitspraken op Follow The Money. In hetzelfde artikel wijst de Nederlandse vleeslobbyist Frans van Dongen erop dat extra heffingen nou juist juridisch worden afgebroken door het verdrag.

Van Baalens collega Jan Huitema, eveneens lid van het Europarlement voor de VVD, blijkt te zijn teruggekomen op eerdere standpunten. Hij vond aanvankelijk dat Europa niet zou hoeven vast te houden aan haar eigen welzijnseisen. Hij blijkt echter radicaal van mening veranderd en vindt nu dat Europa juist wel voor de hogere eigen eisen had moeten pleiten. Boerderij sprak hem daarop aan. Huitema is er duidelijk over: hij vindt dat hij zich vergist heeft en dat Europa had moeten vragen om hogere dierwelzijnseisen. Dat zou Europa alsnog moeten doen om zijn eigen dierhouderij in de benen te houden.

Onduidelijk is waarom Europese lobbyorganisaties niet eerder hebben aangedrongen op het vasthouden aan hogere welzijnseisen. De Europese boerenkoepel Copa-Cogeca gaf onlangs aan tegen verhoging van de welzijnseisen te zijn. In de markt is echter reeds geruime tijd bekend dat TTIP negatief uitpakt voor de Europese vleesindustrie. Dat zal resulteren in de import en consumptie van niet-Europees, goedkoper vlees vanuit de VS.

De protesten van de VVD volgen op het nieuws van de afgelopen maanden over de dramatisch slechte financiële positie waarin Nederlandse - en andere Europese - varkenshouders verkeren wegens overproductie die - ondanks de grote vraag vanuit China - zijn weg naar de wereldmarkt onvoldoende weet te vinden. Mogelijk heeft dat te maken met de groeiende, goedkopere productie vanuit de VS en Zuid-Amerika waar Europa niet tegenop kan.
Boerderij - VVD: hogere importheffing vlees bij lager dierenwelzijn
Reageer
  • Deel
Druk af