Nieuw onderzoek toont aan dat een eerder geconstateerde daling in levensverwachting bij laagopgeleide blanke Amerikanen minder dramatisch is dan gedacht. Maar er is wel degelijk sprake van ongelijkheid op het gebied van toegang tot medische zorg, ondanks jarenlange overheidsinspanningen om daar een eind aan te maken.

De onderzoekers trokken de eerder vastgestelde daling in twijfel omdat een daling in levensverwachting in ontwikkelde landen eigenlijk nooit voorkomt, tenzij dat land in oorlog is. Ook neemt in de VS het aantal mensen dat hoger onderwijs volgt alleen maar toe. Ze keken met een frisse blik naar de opleidingsgegevens en verder dan 'diploma van de middelbare school'. Op grond daarvan stelden ze vast dat de levensverwachting bij blanke vrouwen in het segment met de laagste opleiding inderdaad een lichte teruggang vertoonde. Maar bij geen van de andere ras-sekse groepen was sprake van een teruggang. Wel bleek de levensverwachting van blanke mannen en vrouwen in hogere sociaaleconomische segmenten toe te nemen en stagneerde de levensverwachting in lagere sociaaleconomische segmenten.

De auteurs spreken hun zorg uit over de groeiende 'gezondheids-ongelijkheid' die onder meer het gevolg is van het feit dat nieuwe medische en technologische ontwikkelingen vooral de hogeropgeleide hogere inkomensgroepen ten goede komen.
medicalXpress - Life expectancy not declining as rapidly as believed, but health inequality has worsened
Reageer
  • Deel
Druk af