Om het waterleidingsysteem in de VS, en de afvalwaterverwerking in het bijzonder, op orde te krijgen, is minstens $271 miljard nodig de komende vijf jaar. Dat berekent milieu-organisatie Environmental Protection Agency (EPA) op grond van eigen onderzoek waaraan verschillende autoriteiten hebben meegewerkt.

De American Society of Civil Engineers (ASCE) trok in 2013 al aan de bel omdat er in de VS dagelijks ca. 7 miljard liter drinkbaar water verloren gaat als gevolg van lekkende leidingen. Het grootste deel van de Amerikaanse waterinfrastructuur is in de eerste helft van de 20e eeuw aangelegd. Grootschalige modernisering gaat moeizaam omdat de Amerikaanse water- en afvalwaterindustrie gefragmenteerd georganiseerd is en voornamelijk op lokaal en regionaal niveau wordt aangestuurd.

Volgens de EPA is er bijna $50 miljard nodig om zuiveringsinstallaties bij de tijd te brengen. Daarnaast is voor een update van rioleringen, afvangsystemen en pompstations zo'n $44,5 miljard nodig en moet nog eens $48 miljard voorkomen dat regenwater en afvalwater met elkaar in contact komen tijdens het natte seizoen. De overige voorgestelde maatregelen richten zich op verbeteren van de kwaliteit van het in rivieren en kreken geloosde afvalwater en bestendigen van de infrastructuur tegen de gevolgen van klimaatverandering (zeespiegelstijging, droogte en krachtige stormen).

Het FD merkt naar aanleiding van het rapport op: "Als deze agenda werkelijkheid wordt, lonken er kansen voor Nederlandse waterbouwers en ingenieursbureaus. Van hun kennis wordt al geruime tijd gebruik gemaakt."
Het Financieele Dagblad - VS: $271 mrd nodig om infrastructuur afvalwater op te knappen
Reageer
  • Deel
Druk af