Vrouwen zijn in tien jaar tijd meer gaan drinken, terwijl het alcoholgebruik bij mannen juist wat afneemt. Dat blijkt uit cijfers van de National Survey on Drug Use and Health, een Amerikaanse studie onder mannen en vrouwen van 12 jaar en ouder naar het gebruik van alcohol, tabak en drugs tussen 2002 en 2012.

Vrouwen drinken nog wel minder dan mannen, maar het gat wordt kleiner. In 2002 gaf 44,9% van de ondervraagde vrouwen aan de voorafgaande maand alcohol gedronken te hebben. In 2012 was dit gestegen naar 48,3%. Bij de mannen daalde dit percentage juist van 57,4% in 2002 naar 56,1% in 2012. Het aantal dagen waarop gedronken wordt, liet hetzelfde beeld zien. Voor vrouwen steeg dit van 6,8 dagen naar 7,3 en voor mannen daalde dit van 9,9 dagen naar 9,5. Ook binge drinken nam significant toe bij vrouwen tussen de 18 en 25 jaar, terwijl dit bij mannen in die leeftijdscategorie af nam.

De auteurs van het onderzoek noemen deze uitkomsten zorgwekkend, met name omdat het risico op gezondheidsproblemen door alcohol bij vrouwen groter is dan bij mannen. De studie vond geen oorzaak voor de verschuiving in drinkgedrag.
MNT - Women drink almost as much as men, study finds
Reageer
  • Deel
Druk af