Trouw schrijft: "De vos heeft net iets te veel succes om het leuk te houden voor weidevogels. De nesten van grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters zijn een gemakkelijke prooi voor de slimme rover." Het dier rooft vaker kippenhokken leeg en eet zelfs bij McDonald's in de stad. Het stuk laat zien hoe zelfs rationele natuurbeheerders verstrikt raken in hun emoties over wilde natuur en het maken van goede en foute keuzen.
Trouw - Succesvolle vos stelt natuurbeheerders voor dilemma
Reageer
  • Deel
Druk af