Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil dat varkensboeren een aparte eindejaarstelling van hun dierentallen doen. Omdat boeren daar steeds minder gehoor aan geven, stelt het CBS deelname verplicht op straffe van een boete van €1.500 voor niet-deelname. NVV en LTO Varkenshouderij noemden de verplichte deelname "onzin en contraproductief" omdat varkenshouders elk voorjaar al verplicht hun gegevens via de Gecombineerde Opgave aan de RVO door moeten geven. "Het CBS kan deze cijfers, zoals het altijd doet, daar opvragen", zeggen de varkenshouders. Voorts zeggen ze dat Nederlandse varkenshouders "aan alle kanten" worden "opgezadeld met regels en wetten, die kostprijsverhogend werken."
NVV
Reageer
  • Deel
Druk af