In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) vandaag weten dat hij beperkingen doorvoert in het onverdoofd slachten van herkauwers.

De belangrijkste maatregelen zijn het beperken van het aantal ritueel geslachte dieren tot het minimum dat nodig is om aan de binnenlandse vraag te voldoen en het voorkomen dat vlees van dieren die ritueel geslacht zijn in de reguliere vleesstroom terecht komt. Er komt een 'privaat systeem' om te borgen dat "vlees van onbedwelmd ritueel geslachte dieren herkenbaar en separaat afgezet wordt ten opzichte van vlees dat verkregen is van dieren welke geslacht zijn met voorafgaande bedwelming", aldus Van Dam.

In 2012 verwees de Eerste Kamer een door het Parlement aangenomen wet voor onverdoofd slachten naar de prullenbak omdat de godsdienstvrijheid daarmee in het geding kwam. In plaats daarvan maakte het kabinet afspraken met betrokken partijen in het 'Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten'. Rondom het convenant is een aantal onderzoeken (als bijlage bij de Kamerbrief gevoegd) uitgevoerd. De conclusie daarvan is dat "onder de huidige uitvoeringspraktijk, die zeer varieert en onvoldoende gestandaardiseerd is, het convenant niet haalbaar is", schrijft Van Dam. Hij vervolgt: "Ik vind de huidige uitvoeringspraktijk niet acceptabel en acht extra maatregelen noodzakelijk om daarin verbeteringen te realiseren. Mijn uitgangspunt is om de aantasting van dierenwelzijn bij de onbedwelmde slacht zoveel als mogelijk te beperken en het aantal dieren dat onbedwelmd wordt geslacht terug te brengen tot het strikt noodzakelijke aantal."
NOS - Kabinet stelt strengere regels voor ritueel slachten
Reageer
  • Deel
Druk af