Cameratoezicht in Nederlandse slachthuizen moet verplicht worden, en niet een eigen keuze zijn van de slachterijen. Een motie van de Partij voor de Dieren, die dit stelt, is door de Tweede Kamer aangenomen. Dat meldt Trouw. De motie is het gevolg van wantoestanden in een Belgisch slachthuis.
Trouw - Verplicht cameratoezicht in het abattoir
Reageer
  • Deel
Druk af