PvdA-kamerlid Henk Leenders diende deze week tijdens het plenaire Kamerdebat over de toestand van de natuur in Nederland een motie in om braakliggende terreinen in te zaaien met bijvriendelijke planten.

Volgens Leenders hebben de bijenpopulaties het moeilijk door een gebrek aan voedsel, dat wordt veroorzaakt door een schrale biodiversiteit. Wanneer lokale overheden, projectontwikkelaars en grondeigenaren hun braakliggende gronden laten inzaaien helpt dat een hoop, aldus de PvdA. De regering moet dat aan de orde stellen in het Bijenberaad, een landelijk platform. Leenders vraagt in zijn motie ook te onderzoeken of inzaaien van braakliggende landbouwgrond kan worden betaald vanuit de gelden voor de vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Henk Leenders deed inspiratie op tijdens een bezoek aan imkers in Tilburg. In die stad zijn al vaker braakliggende percelen ingezaaid met bijvriendelijke planten.
Brabants Dagblad - Tilburg inspireert: Tweede Kamer wil bijen meer voedsel geven
Reageer
  • Deel
Druk af