Stormvogels eten oceaanplastic doordat het een geursignaal zou afgeven dat vergelijkbaar is met dat van rottend zeewier. Dat zou blijken uit een onderzoek van UC Davis dat veel internationale aandacht kreeg. In WUR-blad Resource reageert Jan Andries van Franeker van Marine Research hierop. Volgens hem is het “een aardige theorie, maar zwak onderbouwd”. Stormvogels kunnen goed ruiken, maar van Franeker vindt het onwaarschijnlijk dat plastic een even sterk geursignaal afgeeft als rottend zeewier. De aanbeveling van de UC Davis onderzoekers om plastic te beschermen tegen algengroei met een toxisch middel, doet volgens hem meer kwaad dan goed.
Resource - Plastic met zeegeur? Onrealistisch!
Reageer
  • Deel
Druk af