Vorig jaar voerde Berkeley als eerste Amerikaanse stad een suikertaks op frisdrank in. Inmiddels blijkt uit verschillende studies dat de taks begint te werken. Die constatering baseren diverse onderzoekers op het feit dat de verkoopprijzen van fris stijgen. Dat betekent dat de belasting, of althans een deel ervan, wordt doorberekend aan de consument, aldus Contra Costa Times.

Cijfers over de lokale frisdrankverkopen zijn niet beschikbaar. Daarom is het moeilijk te meten of de ingevoerde taks de consumptie vermindert van suikerhoudende dranken en in het kielzog daarvan diabetes en obesitas. Onderzoekers zijn, ondanks het gebrek van harde gegevens, voorzichtig optimistisch en zien een verband tussen hogere frisdrankprijzen en minder verbruik. De taks heeft in de eerste 6 maanden sinds de invoering in maart $693.000 opgeleverd. De voor het eerste jaar voorspelde opbrengst van $1,2 miljoen lijkt dan ook overtroffen te worden. De opbrengsten worden aangewend voor gezondheidsbevorderende en educatieve programma's in de stad.

Retailers, vooral van kleinere winkels, zijn minder tevreden. Ze denken dat zij het hardst getroffen worden omdat omdat grotere supermarkten de belasting (deels) kunnen opvangen. Daarnaast geldt de taks alleen in Berkeley, consumenten kunnen gemakkelijk uitwijken naar omliggende gemeenten om daar 'goedkoop' suikerhoudende dranken in te slaan.
Berkeley: First-in-nation soda tax begins to show results
Reageer
  • Deel
Druk af