Vogels die in een verstedelijkte omgeving leven, zijn slimmer dan hun soortgenoten die in landelijke gebieden leven. Ze zijn beter in staat nieuwe vaardigheden te verwerven, leren sneller, zijn ondernemender en beschikken bovendien over een sterker immuunsysteem.

Dat stelden wetenschappers van de McGill University vast op basis van nieuw onderzoek. De onderzoekers vergeleken Barbadosdikbekjes (Loxigilla barbadensis) die op verschillende plaatsen van Barbados gevangen waren. Ze keken hoe de vogels om gingen met problemen als het openen van laatjes om bij eten te komen, het leren herkennen van kleuren, naar de mate van ondernemendheid en angst voor nieuwe dingen en naar het immuunsysteem.

De stadsvogels bleken beter dan de plattelandsvogels in het oplossen van zogeheten associatieve puzzels. Beide groepen scoorden even goed op leervermogen bij de kleurherkenning. Opvallend genoeg waren de stadsvogels banger voor nieuwe dingen (neofobie) dan de plattelandsvogels. De onderzoekers stelden ook vast dat de stadse vogels een sterker immuunsysteem hebben, waarmee ze beter weerstand kunnen bieden aan de nieuwe pathogenen waar ze in een verstedelijkte omgeving mee te maken krijgen.

Dat was verrassend. "Aangezien de stadsvogels beter waren in het op innovatieve manieren problemen oplossen, verwachtten we dat ze een minder sterk immuunsysteem zouden hebben dan vogels van het platteland", zegt Jean-Nicolas Audet, hoofdauteur van de studie. "We gingen er namelijk vanuit dat je niet in alles even goed kunt zijn en het ontwikkelen van elk van beide kenmerken is al 'kostbaar'. Maar het lijkt er op dat in dit geval de stadsvogels wel alles kunnen."
ScienceDaily
Reageer
  • Deel
Druk af