Het grondwater dat voor drinkwater wordt ingezet, blijkt in een kwart van de winningslocaties vervuild met bestrijdingsmiddelen. 26 van de 192 onderzochte locaties laten een hogere concentratie zien dan de norm. Voorts zijn er nog eens 26 locaties waar de aangetroffen hoeveelheden amper onder de norm liggen. Dat laten onderzoeksresultaten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zien. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) stuurde ze in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin kondigt ze extra maatregelen aan om de vervuiling te beperken.
Rijksoverheid - RIVM-rapport Bestrijdingsmiddelen in grondwater bij drinkwaterwinningen: huidige belasting en mogelijke maatregelen
Reageer
  • Deel
Druk af