Roofvogels blijken gericht gezonde kippen in de buitenuitloop aan te vallen. Dat constateert het Louis Bolk Instituut op basis van onderzoek naar het gedrag van roofvogels bij 11 kippenuitlopen. Bij 1 bedrijf werden afgelopen zomer ook camera's opgehangen. De beelden zijn in 2 filmpjes verwerkt.

Monique Bestman, onderzoeker op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn bij het Louis Bolk Instituut, vertelt dat het om een onderschat probleem gaat. Boeren verliezen tot honderden kippen per jaar; bij het pluimveebedrijf waar gefilmd werd ging het om 400 kippen per jaar, een schadepost van €3.600, die niet door het faunafonds vergoed wordt. Vaak valt niet aan te tonen dat roofvogels de oorzaak zijn, omdat de gedode dieren niet terug te vinden zijn. Bovendien staan buizerds bekend als aaseters, stellen roofvogeldeskundigen.

Bestman constateerde op basis van de opnames dat de roofvogels juist gezonde kippen aanvallen. "We hebben gekeken wat er gebeurt en welke kippen worden gedood. We dachten eerst dat roofvogels vooral zwakke dieren doden. Dat bleek niet zo te zijn. Het is opmerkelijk dat het om gezonde kippen ging, die terugvechten. Bovendien zit er bijna een systeem in. De roofvogels kwamen soms dagelijks op bijna hetzelfde tijdstip, met dezelfde aanpak. Op het bedrijf in Milheeze was het de havik die de kippen doodde, maar vaak werd hij door dezelfde buizerds bij de prooi weg gejaagd. Op andere bedrijven zagen we dat buizerds zelf ook kippen doodden."

Op grond van het onderzoek wil het Louis Bolk Instituut nu de feitelijke schade als gevolg van roofvogels bij pluimveehouders in kaart brengen en aanbevelingen doen voor een oplossing van dit probleem. Een derde van de legpluimveebedrijven in Nederland heeft een buitenuitloop. Eerdere pogingen om oplossingen te vinden, zijn op niets uitgelopen. Roofvogels zijn in Nederland beschermd.
Boerderij - Kippen ten prooi aan roofvogels in uitloop
Reageer
  • Deel
Druk af