Een onderzoeker bij de Mayo Clinic publiceerde twee studies over de darmflora van patiënten met reumatoïde arthritis (RA). De eerste liet zien dat enkele bacteriesoorten die bij gezonde mensen zeldzaam zijn, bij reumapatiënten in grotere hoeveelheden voorkwamen. Het inzicht is mogelijk bruikbaar als biomarker. De tweede studie werd uitgevoerd op muizen met een reumatisch profiel. Het onderzoek toetste of suppletie met een specifieke bacteriesoort de symptomen verminderde. Dit bleek het geval. Gecombineerd met de bevindingen uit de eerste studie hoopt de onderzoeker de weg naar geheel nieuwe aanpak van RA te wijzen.
ScienceDaily
Reageer
  • Deel
Druk af